David
Mikulan

MKE Budapest

Diplomant vo svojej doterajšej tvorbe programovo sugestívne pracuje s médiom videa. V Unfinished Portrait of Youth Today prináša obraz banálnych momentov zo života chlapcov vo veku nad desať rokov, túlajúcich sa vo voľnom čase bez dozoru rodičov perifériami mesta, objavujúc nepoužívané a opustené priestory. Do nich projektujú svoje fantázie, živené virtuálnou realitou a počítačovými hrami, často zahŕňajúcimi konflikty, pocity ohrozenia, potrebu úniku, obrany, reakcie. Unfinished Portrait of Youth Today je dielom v progrese, na ktorom Mikulan pracuje od roku 2011. Inšpirovala ho nelimitovaná a zatiaľ ničím nedeterminovaná kreativita detí, pričom chcel čo najautentickejším spôsobom zachytiť stav ich mysle, spontánnosť, premietanú do činov, prirodzenú tvorivosť pri napĺňaní svojich zámerov. Portrét ostáva nedokončený, otvorený, počítajúc s budúcim snímaním. Mikulan pracuje s videom zaujímavým, vťahujúcim spôsobom, ked v divákovi spontánne vyvoláva zvedavosť a napätie, kam až jeho hra s pohyblivým obrazom môže – paradoxne vo svojej obyčajnosti a jednoduchosti použitých prostriedkov (dynamika kamery, zvuky, zrýchlenia až abstraktnosť výjavov) i snímaných dejov zájsť.