Anastasija
Sosunova

1993 , LTU
VDA Vilnius

Anastasija Sosunova

Sosunova preveruje prax súčasnej komunikácie s mimozemskou inteligenciou v kontexte biopolitík, konkrétne nové spôsoby seba-definície a prezentácie pozemského, ako aj analýzy fenoménu „mimozemšťana“ v rámci rôznych ľudských komunít. Jadro formálneho výstupu diplomovej práce spočíva v prírodných elementoch z mestského prostredia autorky (semená, srsť, tráva, prach), zaliatych do polyesterovej živice. Sériou objektov preniká do mikrobiálnej úrovne individualizmu nehumanistickej formy. Práca, ktorej súčasťou sú aj fotografie a video (animovaná Encyclopedia Galactica, po formálnej stránke predstavujúca v čase sa neustále meniaci digitálny pandant fyzickej knihy, po obsahovej autorskú paródiu na toto kolektívne kompendium svetového vedenia a tutoriál prežitia súčasnej reality) ponúka neantropocentrický pohľad na svet, štruktúrujúc predstavu života založeného na nehierarchickej ontológii, v rámci ktorej všetky subjekty koexistujú na rovnakom stupni. Materiály v priestore sa stávajú jazykom, ktorý je schopný odhaliť skutočnú podstatu zeme. Práca je autorkiným zamyslením nad tým, čo človek ako živočíšny druh je, a čo Zem vo svojom celku potenciálne predstavuje v rámci medziplanetárnej komunikácie.