Camille
Yvert

1988 , FRA
RCA LONDON

Objekty a instalace Camille Yvert jsou ideální ilustrací naší současnosti: vzpírají se původu v lidské aktivitě a vypadají spíše jako naprogramované přebytky z futuristického designového studia. Slogany, které na nich nacházíme, samotný proces automatizace a odcizení ironicky komentují. Dokonalost hledající vlastní funkci tak zkoumá nové možnosti současné sochy, která v éře 3D simulace začíná chápat finalitu a dokonalost zcela novým způsobem. / pv