Charline
Tyberghein

1993 , BEL
KASK ANTWERPEN

Práce Charline Tyberghein jsou zajímavou kombinací matoucích signálů. Nabízí lehce odtažitou soudobou postinternetovou estetiku, ale při bližším pohledu tenká vrstva jejích obrazů jako by odkazovala až někam k šablonovým art-deco ornamentům. Zploštěné tvary objektů dostávají význam symbolů, které jsou ale hermeticky neproniknutelné, zdají se vyprávět příběh, někdy s potutelným humorem, a jindy nás vtahují do hry, jejíž pravidla zůstávají nesrozumitelná. / rv