David
Bartoš

1993 , CZE
FAVU VUT Brno

Východiskem diplomové práce Davida Bartoše je obecná úvaha o rostoucí míře dezinformace ve společnosti, kterou však vztáhl na sobě nejbližší sociální jednotku: vlastní rodinu. Výsledkem jsou dvě terapeuticky vyhlížející performance, natočené v rozmezí několika měsíců, během nichž autorova rodina trpně přihlíží, jak neutrální řečník přednáší Bartošův bolestivě sebezpytný popis vlastního komplikovaného dětství a dospívání včetně mnoha dodnes palčivých momentů. Obě performance se ovšem v mnoha detailech liší, včetně obsazení osob. Kde je tedy autorova skutečná rodina? A je vše, co slyšíme, skutečně pravda? / pv