Gaisha
Madanova

1987 , KAZ
ADBK MÜNCHEN

Diplomová práce Gaishi Madanové má podobu instalace z několika objektů zcela odlišného původu a statusu – dominuje jí model architektury, respektive jejího fragmentu se schodištěm, na zemi leží obraz v podobě siluety člověka s nataženýma rukama, pod schodištěm najdeme sádrový odlitek lidské ruky a vedle toho tu je ještě několik reálných objektů poněkud záhadné funkce. Ať už jsou simulované nebo skutečné, všechny části mají jedno měřítko, odpovídající realitě, a dohromady tak mohou působit jako iluze 3D prostoru na počítačové obrazovce. Zároveň je však nespojuje žádný scelující narativ, respektive je na divákovi, aby si ho do této podivné kulisovité scény sám dosadil. / mf