Kateřina
Baránková

1993 , CZE
FU OSU Ostrava

Videoinstalace Kateřiny Baránkové se skládá z poklidně ambientní 3D simulace zachycující zatiší z obyčejných předmětů, a z doprovodného textu, který je jakousi instruktáží k úspěšné kariéře ve společnosti. Táhle pomalá kamera zdůrazňuje absurditu pohledů na dokonale vykreslené objekty a kříží se s paralelním proslovem, který paroduje oblíbená motivační videa. Nadstavbou projektu jsou pak samostatné webové stránky: www.preparationforafuturecareer.com. / pv