Vojtěch
Adamec

1992 , CZ
AVU Praha

Tvorba Vojtěcha Adamce dlouhodobě osciluje mezi malbou, objektem a architekturou. Ve své diplomové práci tak prezentuje fúzi těchto přístupů: návrh konverze barokního areálu ve Svárově na domov poklidného stáří. Činí tak ale v širších souvislostech, jak demografických, tak i etických. To jej přivedlo k minimalizaci a standardizaci vnitřního vybavení domova seniorů, umožňující kýžený přesah k spirituálně bohatému prožití závěru života. / pv