Vojtěch
Rada

1991 , CZE
UMPRUM PRAHA

Vojtěch Rada vystudoval kromě sochařství také architekturu a herní design, což dokázal ve své diplomové práci propojit a rozvést do velmi speciálního výsledného tvaru. V nádherné vile na pražské Ořechovce různými intervencemi modifikoval celé přízemí, které kromě vlastních smyslů bylo možné vnímat i skrze počítačovou simulaci a také prostřednictvím knihy, kterou během konání četli dva performeři v overalech „geodetů“. Mezi těmito rozličnými druhy popisu i úrovněmi reálnosti, a také mezi vzájemnými odkazy napříč nimi, vzniká zcela nový svět s vlastními pravidly. / pv