Agata
Słowak

1992, POL
ASP WARSZAWA

Malby a instalace Agaty Słowak se vyznačují přímočarou, až explicitní erotikou, vracející se k dílu markýze de Sade či surrealistickým snům. Nicméně na pozadí dnešních proměn a rozvolnění vztahů sexuality, identity a morálky je takový návrat pojednou odlišný, vrací nás do dob, kdy i perverze měla svoji váhu. Paradoxně právě v katolicky orientovaném Polsku tvorba Agaty Słowak zároveň představuje důležitý hlas zastupující potlačovanou diverizitu pohlaví a osobní svobodu.