Judith
Kisner

1983, NED
HFBK HAMBURG

Obrazy a instalace Judith Kisner jsou sice abstraktní, ale mluví jasnou a vyhraněnou řečí, kde každé plátno je protknuto siločárami barev a tvarů. Stejně tak i její instalace ukazují, že malba či sítotisk jsou pro ni nejen estetickým úkolem, ale přirozeným a obyvatelným prostředím.