Ruben
Osinga

1989, NED
KASK ANTWERPEN

Ruben Osinga

“Divadelnost je mojí motivací k tvorbě, pojetí a (přiřazenému) vývoji objektů. Malé nebo velké velikosti, se všemi druhy materiálů, přímé nebo nepřímé: láska k mise-en-scène je vždy přítomná. Tento model je důležitým nástrojem, který mi umožňuje pochopit myšlenku „obrazu“. Výňatek, snímek v čase a prostoru. Stává se objektem, „zastaveným záběrem”.”