Tereza
Brussmannová

CZE
AVU Praha

“Od listopadu roku 2018 se hlásím do výtvarných, sochařských i sochařsko-architektonických soutěží. Úkolem je plnit všechny, bez ohledu na zadání a čas, který na ně budu mít. Během soutěžení přicházím na skutečnosti, které se úzce dotýkají vývoje a závěru diplomové práce. Potýkám se jak se zadáními, ze kterých mám radost, tak s těmi, která mi nesedí. (...) Snažím se dále zacházet s energií investovanou do soutěží a využít ji k emancipaci fragmentů, které zůstaly po odevzdání zadání.”