Vojtěch
Kovařík

1993, CZE
FU OSU Ostrava

Obrazy Vojtěcha Kovaříka patří k současným trendům návratu figurace a mytologického myšlení. Hrdinové řeckých bájí i současné boxerské hvězdy tu nabývají tvary, které začínají kdesi v primitivních kulturách, ale jsou již jednou předžvýkány modernisty, aby se vrátily na scénu v laserem prosvíceném oparu.