Oskar
Helcel

1995, CZE
FAMU Praha

Oskar Helcel

Diplomový projekt Oskara Helcela spojuje dva eticky sporné fenomény současnosti: na jedné straně nekontrolovatelný růst globalizovaného kapitalismu, na straně druhé otázku naší digitální identity a jejího možného zneužití. Obojí se v Helcelově práci potkává v osobě již zesnulé architektonické superstar Zahy Hadid a jejího projektu pro developerskou skupinu Penta vedle pražského Masarykova nádraží, které od její smrti prošlo po veřejných protestech několika revizemi a odklady. Výsledkem je atmosférické video, v němž virtuální reinkarnace „starchitektky“ bezradně a tragicky bloudí opuštěným staveništěm mezi plevelem a zajíci. -pv-