Suzanne
Schols

1985, NLD
KABK DEN HAAG

Suzanne Schols

Projekt Polite Fictions se skládá ze tři složek. Nalezené žurnalistické fotografie a televizní záběry doplňuje korespondence se státními orgány a institucemi. Jako komentář se k nim připojují elegantní velkoformátové fotografie podivných zátiší. Setkání státníků doprovázené symbolickým předáním darů následuje hluboké mlčení: Schols nedostala od úřadů šanci tyto dary vyfotografovat a tak jejich současný stav rekonstruuje ve svých portrétech anonymních amorfních tvarů na hrubých policích archivů. Slavnostní okamžik dějin se tak přemění na zátiší v duchu holandské tradice, s jejich symbolikou pomíjivosti. -rv-