Adam
Hejduk

1992, CZE
FAVU VUT Brno

Obsahem diplomové práce je série fiktivních audiovizuálních příběhů, inspirovaných noční realitou ulic, v kombinaci s osobním pohledem a dojmem situovaným do role pozorovatele. Příběhy jsou vytvářeny z velkého množství nasbíraného audio a video materiálu. Záznamy jsou postprodukčně spojeny, čímž vykreslují obraz stvořený mou představivostí ze směsice dojmů vzniklých v návaznosti na pozorovanou všední realitu, která se v mém hledí stává spektáklem. A. H.