Alexander
Jermilov

1995, HUN
KABK DEN HAAG

Instalace What a Life (Jaký to život) nabízí matoucí zážitek. Její prvky jsou navzájem natolik propojené, že nejde hledat nějakou hierarchii nebo záchytný bod. Ocitáme se na podivném archeologickém nalezišti. Je to dystopický obraz naší civilizace, ve které je vše pomíchané, minulost s budoucností a přítomností, nízké s vysokým, přírodní s umělým. Jen praformy hliněných nádob zůstávají celé. Dokumentární záznam pustiny s vykopanými artefakty má podobu počítačové hry, která replikuje scenérii kolem – nebo je to obráceně? Všeobecný pocit ztracenosti v čase a pomíjivost doplňují odkazy na zbraně, jako by posedlost jimi byla konstantou našeho světa. -rv-