Kvet
Nguyen

1995, SVK
VŠVU BRATISLAVA

Slovo inakosť tu vzbudzuje zimomriavky. Také, ktoré pripomínajú nepredstaviteľné dobrodružstvo plné farieb, a také, ktoré naskakujú, keď sa zrazu ochladí a hľadáme rýchle útočisko. Obe reakcie vznikajú z dichotómie dneška: na jednej strane sme globálnymi konzumentami výhod, a na druhej nepúšťame dnu nič, čo by mohlo reflektovať to iné. Antikoloniálna vízia medzikultúrnych identít je hlavným zámerom projektu Vzájomná inakosť. Vznikli tak konverzácie s osobami iného pôvodu so skúsenosťou lokálneho priestoru, ktorého forma sa transformovala do beztvarého pohybu. Ich skúsenosť sa tak stáva tvorivou deformáciou, procesom vznikania a zanikania foriem, ale aj udalosťou, ktorá formy umiesťnuje na hranicu viditeľného a neviditeľného, známeho a neznámeho, prítomného a neprítomného. K. N.