Paul Beumer

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Královská akademie umění, Haag

NLD

Obrazy a instalace Paula Beumera se zaobírají současnou mytologií, která prostupuje médii i veřejným míněním, a která se v případě jeho diplomového cyklu dotýká aristokratických rodin. Svět honosných večírků, nádherných paláců a zamotaných vztahů je zde podán v experimentující dvojité podobě: na jedné straně jako složitá, obsesivně pojatá instalace zahrnující kromě novinových výstřižků i řadu malých olejů a ručně psaných poznámek, na straně druhé extatická, pastózní malba čerpající ze slavných dvorních portrétních mistrů. –pv-

paulbeumer.blogspot.com

*, NLD