Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica

Original Name: 
Fakulta výtvarných umění, Akademie umění, Banská Bystrica
City: 
Bánská Bystrica
Website: 
www.fvu.aku.sk