Sybren de Boer

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Vysoká umělecká škola, Utrecht

NLD

Sybren de Boer pracuje s nalezenými předměty, ale ne ve smyslu ready-made. Nasbírané objekty používá jako slova nebo znaky pro záznam, jako by vytvářel prostorovou variantu letrismu a alfabetické znaky nahradil trojdimenzionálními předměty. Výsledná instalace je fenomenologickým a sémiotickým průnikem určité věci, jevu. Návaznost zapojení jednotlivých předmětů odpovídá větné skladbě. Konstelace jednotlivých nalezených materiálů nejsou náhodné, ale mohou se rychle změnit v závislosti na myšlenkových procesech autora. Výstava či instalace tak vystřídá několik prenatálních podob, mnohé z nichž nejsou méně významné než konečná prezentace. Jsou důsledkem proměňujícího se autorského myšlení a cítění. Princip propojení jednotlivých úvah je podporován principem hledání stability (alespoň dočasné a pravdivé) jako vymezujícího principu v prostředí chaosu.
Edith Jeřábková


*1980, NLD

CV: 

Born in Amsterdam, 5. 5. 1980
Education
2000-2004 Hout en Meubileringscollege, Amsterdam, Cabinetmaker/Woodworks
2004-2009 Hogeschool voor de Kunst Utrecht, Bachelor Fine Art

Project/Exhibitions
Poetry Night, Vredenburg Utrecht, 2007
The Opening, Utrecht, 2008
The Traincounter Utrecht, 2008
Das Jubileum Utrecht, 2009
Exposition HKU Utrecht, 2009

Das BilT, Art Initiative Utrecht, 2008 to present