Mišo Hudák

Fakulta umení, Technická Univerzita, Košice

Fakulta umění, Technická univerzita, Košice

SVK

Diplomová práce Miša Hudáka měla netradiční podobu urbanisticko-sociálního gesta: navrhoval nevyužívaný betonový most pro pěší přes sídlištní obchvat přetvořit v krajinnou dominantu, nabízející odpočinek, výhled, relaxaci i sportovní vyžití. Abychom se do projektu mohli přímo zapojit, nabízí Hudák ve zlaceném rámu podrobný popis cesty až na místo samé. –pv-


Zmena funckie je jednoduchá, dopravná stavba sa verejne vyhlási za nepravdepodobný ale predsa len Víťazný oblúk. Aby bola zmena funkcie aj jasne viditeľná, nadjazd by mal zmeniť svoj vzhľad. Akékoľvek stavebné zásahy sú neprístupné, vzhľadom na možnosť budúceho použitia v rámci pôvodnej funkcie. Zostáva teda jeho farba. V súčastnosti je nadjazd mdlý a sivý, sídlisko Ťahanovce sú, aj z veľkých vzdialeností, rozpoznateľné vďaka svojim farebným až krikľavým fasádam. Prefarbenie nadjazdu na podobne pestrú farbu by ho viac priblížilo sídlisku a nezostal by len osamotenou nefunkčnou stavbou.
Výtvarný happening, ktorý by toto vyhlásenie sprevádzal, by zapojil miestnych občanov do spoločnej tvorby, ktorá by mohla byť zrodom malých komunít schopných podieľať sa na verejnom živote. Pravidelne opakujúci sa happening (v ročnom alebo polročnom cykle) by posilnil živnú pôdu, potrebnú pre tento zrod.

*1982, SVK

CV: 

* 1982, Košice

2000 zion.sk / zionmag.org / spoluzakladate ľ kultúrneho magazínu
2006 Cena Tibora Vichtu (najlepší scenár k dokumentárnemu filmu)
2006 2.košická hokejbalová liga / Košice (celkové víťazstvo v súťaži s tímom Rangers)
2007 Dragon Forum Varšava / Poľsko (účasť na scenáristickom fóre a autorským scenárom)
2007 dokumentárna tvorba / bakalár / VŠMU Bratislava
2007 Azyl / Slovensko (finálová účasť v súťaži päťminútových filmov)
2007 MFF Bratislava (účasť v sekcii krátkych filmov)
2008 Nové médiá v Kasárňach / Košice (spoločná výstava ateliéru nových médií)
2008 Early Melons / Bratislava (účasť na študentskom filmovom festivale)
2008 Festival študentských a nezávislých filmov Poprad (najlepší film festivalu)
2008 Naoussa Film Festival / Grécko (účasť v sekcii experimentálnych filmov)
2008 Doc-Air / Česká Republika (účasť v kolekcii dokumentárnych filmov európskych režisérov)
2008 Urban Impact / Košice (druhé miesto v v urbanistickej súťaži s projektom Víťazný oblúk)
2009 2.košická hokejbalová liga / Košice (celkové víťazstvo v súťaži s tímom Rangers)
2009 nové médiá / magister / FU TU Košice