Joseba Muruzábal Pérez

Facultad de Bellas Artes de Ponteverda, Universidade de Vigo

Fakulta výtvarných umění Ponte vedra, Univerzita Vigo

SPA

Život mladých mužů v menších španělských městech je často na hranici boje a sebezničení. Stanovují si vlastní hierarchii i způsoby jejího utvrzování. Joseba Muruzábal Pérez tyto životní postoje se zaujetím a pochopením dokumentuje, jak fotorealistickými obrazy, zachycujícími jeho přátele se svými psy, či náměty z jeho oblíbeného sportu – boxu. Komplementární video „Chicho,Pancho Ancompany“ zachycuje s otevřenou drsností život na hraně kriminality, plný drog, ilegálních závodů, ale i opravdového přátelství. –pv-


*, SPA

CV: 

Studia:
2004-2009 “Facultad de Pontevedra”. Universidade de Vigo.

Výstavy:
2009 "Novos Valores. Deputation Provincial of Pontevedra. Published catalog.
2008 "Novos Valores. Deputation Provincial of Pontevedra. Published catalog.
2008 "Terras de Iria." Convento do Carmen”. Council of Padrón. Published catalog.
2007 "Videocreación Galega”. CEGAC, Centro Galego de Arte Contemporánero. Santiago de Compostela.

Nástěnné malby:
2008 Campaign against AIDS. Cambre. A Coruña
2008 Action for Palestine in the Castle of Santa Cruz. Oleiros
2007 Textil "Versus." A Coruña
2006 Sports Center "Imáns, Sport Center. A Coruña
2005 Nursery "Koala". A Coruña
2005 Bar "Sioux." A Coruña
2004 Restaurant "O Carballo. A Coruña
2004 Textile Mami won. " Cambre. A Coruña

Stáže:
2009 Painting Scholarship Foundation Arauca. Chinchón. Madrid