José Ibarz Sierra

Facultad de Bellas Artes, La Universidad de Castilla - la Mancha, Cuenca

Fakulta výtvarných umění, Univerzita Castilla – la Mancha, Cuenca

SPA

Jose Francisco Ibarz pracuje s klasickými prostředky záznamu a spojuje jejich možnosti do nových souvislostí. Jeho základním výrazovým prostředkem je deníkový záznam, předmětem vzpomínka a událost a materiálem lingvistický znak. Znak Ibarz vnímá jako primární ideu, místo svobody, deník mu symbolizuje úložný prostor pro vzpomínání. Jednotlivé znaky - reprezentanty událostí - zapisuje podobně jako se ukládá paměť, slouží mu jako kusy mozaiky, které skládá k sobě nebo je dynamicky a kolážovitě vrší přes sebe adekvátně k obsahům jednotlivých stran zápisů. Zajímá ho jak může fungovat jazyk sám o sobě, obklopen jen sám sebou, svým vlastním prostředím a bez literárního kontextu. Ibarz nám dosti nečekaně nabízí nové použití lettrismu a podřizuje tento žánr výrazněji kreslířské technice a automatické dikci.
-ej-


*, SPA

CV: 

Studia:
1989-90. Technical degree in Applied Arts. Arts School of Huesca.
2001-04. Senior Technician in Advertising Graph. Art School of Huesca.
Attendance to a experimental studio conduted by the designer Isidro Ferrer. Huesca.
2004-09. Bachelor of Fine Arts. University of Cuenca.
2005. Grant with the Library of the Uclm. Cuenca.
2006-07.Erasmus Grant, in L.A.B.A. Libera Accademia Belle Arti di Brescia, Italy.
2008. Sicue/Seneca Grants in the ULL, University of Fine Arts of La Laguna, Tenerife,
Spain.
2009. Grant with the Uclm, Showroom.

Výstavy:
1991. Exhibition as part of the Artistic Group Sabaoth in the room Cerbuna, Monzón, Spain.
1993. Exhibition with the artistic J. Bielsa, Ainsa, Spain.
Collective exhibition, "Okuparte 2002-03", Huesca, Spain.
Collective exhibition " Amici di la Laba" in the Town of Castenedolo, Italy.

Ceny:
1 prize for the poster of "CArnival of Huesca 2002"
1 prize for the poster of "Expocinca 2002".
2 prize in the contest of Illustration, Uclm, Cuenca.

Acquisition of work by the documental background of Uclm.
Selection of works for the exhibition of the Vice Chancellor of University.

Publikace:
Published work in the Journal MIMO-09. ISSN 1887-5033