START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Martin Hrubý

RESORT Diplomová práce Resort je filmem pojednávajícím o osudech bývalého rekreačního střediska Komunistické strany Československa na Vystrkově u Orlické přehrady. Film se v prvním plánu zaměřuje na nejdůležitější události spletité historie tohoto odpočinkového Resortu. Chronologicky pojednává a vizuálně tématizuje jednotlivé historické periody, kterými rekreační středisko prošlo. Letní resort KSČ u Orlíku může být v mnoha aspektech viděn jako trojrozměrná kronika politických, ekonomických, sociálních i kulturních zvratů, jež se odehrály v československém, respektive českém prostředí od 50. let 20. století až do současnosti. Jako místo, jež bylo dlouhou dobu uzavřené okolnímu světu, je Vystrkov na Orlíku prostorem dějinného zhuštění - svědčí o kolapsu socialistického snu a zločinnosti komunistické totality, o bujaře nevázaném a neprůhledném kapitalismu 90. let a nebo o banálním katalogovém luxusu současnosti. Kromě uvažování o dějinné transformaci se projekt snaží podat letmou zprávu o výjimečné architektuře střediska a naznačit kulturně-politický i estetický kontext jeho vzniku. Přitom se dotýká palčivého tématu kontroverzního architektonického dědictví období komunistické totality, poměru architektury a ideologie, nebo vztahu architektury a filmového obrazu. Film mimo jiné sleduje změny vkusu, stále se měnící představy o přepychu a výlučnosti, odlišné motivace a strategie provozovatelů.

vzdělání 2007–2014 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér Intermediální konfrontace 2011 stáž Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér Architektury (veden RaumLabor Berlin) 2010 výměnná stáž Estonian Academy of Arts, Tallinn, Estonia 2009 výměnná stáž Akademie Výtvarných umění v Praze (host. profesor Jan Merta) 2002–2006 Střední škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor Výstavnictví výstavy 2013 Dozvuk, Galerie Kostka 2012 Zkušební vrty , Dům pánů z Kunštátu, Brno 2011 Modelová situace, Galerie 207, Praha 2011 .. (s Petrem Krátkým), Galerie Fenester, Praha 2010 74°C (s Petrem Krátkým), Národní technická knihovna, Praha 2010 Seanakh (skupinová výstava, kurátor: Jaan Toomik), Haapsalu, Estonsko 2010 Videokemp 2010, Kutná Hora 2010 Zidlechair (s Calvinem Laingem), Tallinn, Estonsko 2008 Untitled feat. Presentation (s Danielou Baráčkovou, Veronikou Neumanovou) Galerie Ve Sklepě, Praha 2008 Videokemp 2008, Praha 2008 Workshop Pomož si sám, Malá Morávka 2008 Nonstop-workshop 08, symposium a workshop Letovice 2007 Současný český kubismus, Staroměstská radnice 2007 Nonstop-workshop 07, symposium a workshop, Letovice kurátor 2012 “Werich“ (Jan Brož, Vít Svoboda), Galerie etc. 2008–2012 člen kurátorského týmu Galerie 207 2009–2011 kurátor Galerie Ve Sklepě (s Kryštofem Vanclem) 2011–2013 člen kurátorského týmu iniciativy I.D.A. 2014 kurátor site-specific výstav v prostorách klubu ROXY (s Petrem Krátkým)