START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Barbora Kleinhamplová

Dlouhodobě mě zajímá paradoxní vztah mezi navzájem si zdánlivě odporující logikou světa umění a ekonomie. Ve zjednodušeném schématu si lze představit na jedné straně imaginaci a iracionální pudy, na druhé exaktnost, logiku, rozum. V konfrontaci obou sfér se však propast mezi nimi náhle zdá méně nepřekonatelná, ekonomie se stává iracionální a umění je od ekonomie neoddělitelné. Má diplomová práce se odvíjí od konfrontace těchto zdánlivě nesouvisejících disciplín, racionality a ezoteričnosti. Název "Důveryhodný vztah" je extrakt z reklamy na kurz NLP - neurolingvistického programování. Jedná se o typ koučinku, užívaný především pro školení manažerů. Je však populární i v dalších oblastech mezilidské komunikace zaměřené primárně na to, jak uspět v byznysu. Jedná se o dvacetiminutový záznam z jeden a půl hodiny dlouhé performance, koučinkového workshopu, v zasedací místnosti Veletržního paláce v 5.patře. Workshopu se účastnila skupina šesti herců (včetně kouče), zbývající účastníci byli neherci, kteří nevěděli, že se jedná o inscenovanou situaci. Vyvstává tu problém etiky manipulativního vztahu umělce a účastníka performance („interpreta“). V obecnějším smyslu se jedná i o ústřední problematiku samotného umění – vztahu umělce a diváka.