START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

KateřinaDobroslava Drahošová

Snad příliš nepochybím, když na úvod charakteristiku Kateřiny D. Drahošové odbudu tím, že ji prostě označím za další ženu, která běhá s vlky. (…) Jakoby se snažila prožívat svět skrze nevšední příběh a tuto perspektivu přenášela dál na diváka. Dokonce by se chtělo říci, že recipientovi jejích kreseb je sugerována role čtenáře – ovšem s tím, že stránky této knížky někdo vytrhal a zpřeházel, takže je můžeme číst znovu a znovu, pokaždé v jiném pořadí, pokaždé s trochu jinou pointou, jako tomu je třeba v Cortázárově románu Nebe, peklo, ráj. Je to dáno i tím, že autorka zpravidla spoléhá na rizomatickou instalaci jednotlivých listů, která fakticky vylučuje lineární čtení. Takové knize se ale třeba blíží i její mobilní úl, v němž kresby archivuje jako pláty medníku. Kateřina D. Drahošová tak přijímá roli sběratele, kulturního nomáda, který přejíždí z místa na místo – od Šumavy přes Finsko – a vytváří prostorovou síť vazeb, jež je i faktickým základem jejích kreseb. Kreseb, které fungují nejen jako paměťové médium, ale i jako nástroj umocňující osobní prožitek. (…) Kresby, jako třeba ta, na níž finské farmářky pobíhají se zdviženými sukněmi po louce a ukazují své genitálie kravám, snadno teleportují naši mysl někam, kde čas nemá místo. Někam, kde „je“ a současně „není“. Bylo - nebylo. Tomáš Knoflíček

-2012-2013 - educational stay / KingiKongi Gallery- Sorbus Gallery / http://sorbusgalleria.tumblr.com / Helsinki / Finland -2012-2013 - practical trainning / biodynamic farm Toivo / Rihuntie / Finland -2010-2011 - educational stay / école supérieure des arts Saint luc / Liege / Belgium -2010-2011 - practical trainning/ biodynamic agriculture / farm Larock / Rotheux / Belgie -2009-now - Fauculty of fine art in Ostrava / atelier of Painting I / Czech Republic -2008-2009 - Secondary school of art Zámeček / ateliér of painting / Czech Republic -2004-2008 - Graphic design, Private Secondary School of Arts, Písek / Czech Republic Solo exhibitions: - Infinity of brilliant experiences / Industrial gallery / Ostrava / 2012 - Dark is so fast that it can´t be seen leaking out of the closet / Stollen gallery / Český Krumlov / 2011 -Obout small girl in fairytale/ 3+1 / Praha / 2010