Ernst
Miesgang

1980 , AUT
ADBK WIEN

Miesganga inšpiruje absurdistická, pseudovedecká koncepcia patafyziky Alfreda Jarryho, podľa ktorej je možné optikou poézie, vedy alebo lásky vnímať hypotetickú alebo imaginárnu podstatu vecí a reálne ju prijať do života. Inštalácia Ernsta Miesganga pozostáva z panelov s veľkoformátovými kolážami, evokujúcimi fantastické obrazy. Ich zdrojom sú reklamné letáky, a podkladom zadné strany (kartóny) obrázkov z blších trhov, komponované do disharmonických celkov. Koláže sú doplnené objektmi, pozostávajúcimi z keramických úlomkov, naplnených v akejsi porcelánovej membráne, pripomínajúce anatomické modely pre študentov medicíny. Pri bližšom pohľade však ide, podobne ako v prípade koláží, o (nefunkčný) produkt fantázie. Vedou inšpirované dielo otvára nové perspektívy všedných javov a vecí, ktorých bežné, zažité vnímanie má autor ambíciu „vyosiť“ a spochybniť. / lg