Simona
Gottierová

1991 , SVK
VŠVU BRATISLAVA

Diplomová práca bola prezentovaná ako samostatná výstava v bratislavskej Photoport Gallery, v interiéri aj v exteriéri, v podobe inštalácie a performance. Inštalácia pozostáva z objektov, videí a zvukových nahrávok, ktoré vo vzájomnej konštelácii predstavujú moment upriamenia sa, skoncentrovania, výzvu k dôvere v prvotnú informáciu a jej percepciu, ešte predtým, ako začneme vedomím artikulovať, pomenúvať a interpretovať videné a zažité. Autorka skúma vnímanie materiálneho sveta zmyslovým aparátom, zažívanie stretu tela a neživej materiality, ktoré necháva navzájom splývať a prelínať sa v súznení, uvádza ich do rovnováhy. Vzťahuje sa k neurčitým objektom, ktoré zvádzajú človeka k spojeniu, zlúčeniu sa cez formu telesnej intervencie, vniknutia do materiálu, prepojenia vonkajška s vnútrajškom, živého a neživého. V čase prezentácie diplomovej práce dopĺňali inštaláciu štyri živé performance, ktorých začiatok a koniec nebol vopred určený. / lg