Zagros
Mehrkian

1985 , IRN
ÉSADTPM TOULON

Projekty teheránského rodáka Zagrose Mehrkiana, studujícího v jihofrancouzském Toulonu, vycházejí mimo jiné z jeho vlastní kulturní a jazykové diference, ale rozšiřují a zobecňují ji do základních a univerzálních jazykových forem. Výsledné performance a videa tak zachycují přednes překladů vokální poezie Dicka Higginse do dvou stovek různých jazyků, nebo pokusy přetlumočit jen pomocí citoslovců a posunků vyprávění o vlastním dětství poznamenaném válkou či proslulou agitační řeč ajjatoláha Chomejního. Mehrkian nám tak ukazuje obě strany současných multikulturních nedorozumění, jejich bezradnost i skutečnou vnitřní hloubku. / pv

https://vimeo.com/210570857