Gabriela
Halas

1993, SVK
VŠVU BRATISLAVA

V diplomovej práci s názvom Istota & Samovražda. Telesnosť a mystika v obraze sa Gabriela Halas zaoberala nepomenovateľnými médiami či nositeľmi subjektívnych nálad a pocitov. “Dekonštruuje” cezeň pre ňu problematické či ťažšie uchopiteľné momenty, pokúša sa odkrývať ich mechanizmy či zákonistosti, analyzovať. Citlivosť a vnímavosť projektuje do umeleckej komunikácie, podľa čoho volí aj používané prostriedky. Primárne ju na jej ceste sprevádza maľba, aj keď k nej pristupuje “elasticky” a testuje rôzne jej možnosti a podoby. Hľadá v nej zároveň spojenie medzi “bežným” a “umeleckým” životom, ako aj súvislosti medzi pôvodným a aktuálnym.