Stephanie
Rizaj

1989, AT/XK
GRA Amsterdam

Stephanie Rizaj

Film Stephanie Rizaj ukazuje poetický a přitom velkorysý experiment uprostřed kosovských hor: neblahé dědictví historie, zosobněné opuštěnou brutalistní budovou, je konfrontováno s kolektivní sílou desítek žen, které se snaží celým domem pohnout. Absurdní i výstižný obraz zápasu mezi historií a současností, mezi strnulým a vřelým, mezi lhostejností a zájmem, ukazuje skutečnou tíhu údělu kosovských žen i celé společnosti. STEPHANIE RIZAJ BYLA VYHLÁŠENA VÍTĚZKOU CENY STARTPOINT 2019.