Maria
Aksinina

1997, RUS
FU OSU Ostrava

Maria Aksinina

Ve své práci se zabývám tématem ruských lidových pohádek, které znám od dětství. Zkoumám samotný žánr pohádky, pravidla, na kterých jsou založeny, původy vzniku jednotlivých příběhů a hrdinů. Obsahují hodně odkazů na lidovou historii, tradice a obřady. Obzvlášť zajímavé je studium metaforických významů motivů, které jsem dosud považovala za jednoduché a výhradně dětské. Inspiraci jsem hledala ve svých vzpomínkách z dětství a ve známých folklorních motivech, ale zároveň jsem se snažila toto téma představit v rámci současného umění. Obrátila jsem se také k příběhu své rodiny a textilní tvorbě mojí babičky, a tak jsem propojila svoji osobní paměť s pamětí kolektivní. M. A.