START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Andrei Mateescu

The Hyper je již druhým cyklem Andreie Mateesca, v němž se zabývá architekturou, respektive jejími patologickými projevy. V tom předchozím pracoval s bizarní estetikou panelových sídlišť, což byl charakteristický fenomén především východní Evropy před rokem 1989, jeho současná práce je věnována hypermarketům, které se zase staly architektonickými symboly „divokého“ kapitalismu. Tyto budovy, standardizované a bez jakékoli architektonické kvality, většinou nerespektují měřítko ani charakter měst, do nichž vstupují. Andrei Mateescu ve svých manipulovaných fotografiích – tak trochu ve shodě s jejich názvem – hypertrofuje jejich pravoúhlé „krabicovité“ tvary do bizarních novotvarů. Ostatně agresivní a nekontrolovaný způsob, jakým tyto cizorodé elementy pronikly do urbanistických organismů východoevropských měst, v mnohém rakovinné bujení připomíná. (Marcel Fišer)

Narozen 1988 v Bukurešti. 2012, titul MFA na Národní univerzitě umění v Bukurešťi, ateliér Foto Video. V 2009 pracuje na projektu Ro-Archiv, iniciovaném Iosifem Kiralym. Od 2010 se ve své práci soustředí na architekturu rumunských měst.