START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Ismael Teira

Tři fotografie Ismaela Teiry jsou symbolickými zkratkami, jakýmisi zhuštěnými koncentráty obsahů, jež se skrývají za nimi. Každá z nich má statut samostatného díla, zároveň je spojuje hned několik znaků, takže tvoří tři části jednoho příběhu. Jedním z nich je Galicie, země na severozápadě Španělska, kde se narodil, dalším motiv cesty nebo polarita „příroda – civilizace“. Jedním z center Galicie je proslulé poutní místo Santiago de Compostela. Teira zde během několika let provedl velmi specifický průzkum fenoménu, jenž zůstává stranou pozornosti lokálních historiků: takřka vědeckým způsobem zmapoval a popsal zdejší zkratky, vyšlapané v trávě, a výsledky shrnul do autorské knihy. Ostatně zkratkami se zabývají i zcela seriózní urbanistické a psychologické výzkumy. Zde se pro ně ustálil poetický termín „cesty touhy“, který také Ismael Teira použil jako název svého projektu, neboť spontánně odrážejí přirozené chování masy lidí. Podobné téma najdeme v další autorově práci tentokrát vztažené k horám Galicie, kde nově vybudovaná cesta k větrným elektrárnám zasazeným do neporušené přírody překřížila tradiční stezku stád divokých koní. A konečně třetí část příběhu tvoří fotografie torza mostu, jenž zbyl jako jediná stopa po zaniklé farmě pohlcené přírodou. (Marcel Fišer)

Narozen v Boiro (La Coruña, Španělsko) v r. 1987. Vzdělání: dějiny umění, Univerzita Santiago de Compostela. MFA, Universitat Politècnica de València.