START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Ondrej Vozárik

Performer, dizajnér a umelec, pracujúci s interaktívnym softvérovým arzenálom, Ondrej Vozárik, začal svoje prvé videá vytvárať v trinástich rokoch. Neskôr si kúpil profesionálnu kameru, s pomocou ktorej sa napokon dostal aj na Akadémiu výtvarných umení v Banskej Bystrici. Sám seba vníma ako 3D umelca, ktorého záber nie je orientovaný iba na pohyblivý obraz, ale na širší realizačný diapazón, do ktorého spadá aj médium performance, interaktívne realizácie a sochárstvo. Svedčí o tom aj vybraná inštalácia diplomovej práce, v ktorej spája objekt s pohyblivým obrazom a zvukom. Prostredníctvom dômyselnej technológie umiestňuje do hrncov na sporáku hlasy jednotlivých členov svojej rodiny, zaznamenávajúc dialógy počas nedeľného obeda, ktoré má divák možnosť počúvať po zodvihnutí pokrievky. Obraz, ako sprievodný autentický výjav, sa súčasne premieta na priehľadovom skle rúry na pečenie. Divák sa nevdojak stáva svedkom a účastníkom intímnej rodinnej situácie, dôverne známej a pritom špecifickej a neopakovateľnej – skúsenosť z rodinných obedov ostáva svojím spôsobom neprenosná. Inštalácia tvorila komplexné prostredie, zložené z viacerých interaktívnych objektov, reagujúcich na intervenciu diváka. Pozoruhodným a atraktívnym momentom tohto diela je bytostná vášeň diplomanta, ktorou je varenie. Diplomová práca, v ktorej kóduje množstvo viac či menej primárne či sekundárne čitateľných odkazov, je oprostená od pózy a k divákovi vysiela signály úprimného tvorivého záujmu. (Lucia Gavulová)