START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Ján Kekeli

Kekeliho Obrazy krajiny sú sériou veľkoplošných analógových fotografií, témou ktorých je slovenská krajina a súvislosti jej premien tak, ako ich vníma autor cez svoj objektív. Zo subjektívneho hľadiska zachytáva zaujímavé fragmenty krajinného prostredia, pričom kladie dôraz na výpovednú hodnotu detailu a kvalitu dokumentárneho záberu reality. Priam maliarske vyznenie jednotlivých výjavov napovedá, že autor zábery selektuje a dôsledne vyhľadáva také výseky krajiny, ktoré by svojím zvečnením evokovali realistickú krajinomaľbu 19. storočia. Kekeliho, ktorý pôvodne začínal s dokumentom a kontinuálne ostáva verný istým princípom dokumentárnej tvorby (rovnako, ako námety a inšpiráciu nachádza takmer výlučne v reálnom svete), v zaznamenávaných krajinných situáciách zaujímajú detail, súvislosti jednotlivých motívov, fragmenty architektúry, postavy v plenéri, zvieratá – ako súčasť scenérií v ich pôvodnom, autentickom význame. Monumentalita formátov nie je samoúčelná – zámerom je vyvolať u diváka pocit, že je súčasťou zachytávaného miesta a situácie. Fotografie na sebe nenesú stopy žiadnych vedľajších zásahov, ani digitálnej retuše. Vo výslednom dojme – vo svojej jednoduchosti a tichej monumentalite – pôsobia upokojujúco, úprimne a nekomplikovane. (Lucia Gavulová)