START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Iulian Bisericaru

Ve svých velkoformátových kompozicích zobrazuje Iulian Bisericaru industriální krajiny bez lidské přítomnosti - továrny, letiště nebo přístavy. Tyto motivy, samy o sobě fascinující svou monumentalitou a komplikovaností, se nabízí jako příležitost k rozehrání celé škály malířských efektů. Bisericaru motiv zjednodušuje a monumentalizuje do plošných polí promalovaných expresivním rukopisem, abstrahovanou kompozici pointuje graficky pojatými detaily, jako jsou železné konstrukce či výstražné nátěry. V některých pasážích se dokonce efektní uvolněná malba s expresivními prvky (např. stékání barvy) odpoutává od motivu, když se stává autonomní, téměř abstraktní malířskou strukturou, jež však zároveň evokuje zrezivělé či oprýskané povrchy industriální architektury. (Marcel Fišer)

Narodil se 14. října 1987 v Sibiu (Rumunsko).