START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Benjamin Orlow

Ačkoliv žánry a média děl Benjamina Orlowa jsou velmi různorodé, všechny jistým způsobem kombinují silné emoce a jejich nepatřičnost. Video Die Gross Love v prvním části vypráví o druhé světové válce skrze přejaté záběry a propagandistická hesla, zatímco vypravěč se snaží překotně a opakovaně artikulovat svoji ryze osobní zkušenost s krutostí a absurdností násilí. Druhá část překvapivě pojednává o bezstarostnosti zlaté mládeže, když na pozadí obstarožního propagačního filmu o výletních lodích vypráví osobní povídku o odvrácené straně sociálního útlaku. Další, mnohem komornější video jménem Morfarland představuje skrze slova a slzy švédské stařeny romantickou báseň o nesmrtelné lásce, kterou v roce 1852 napsal Zacharias Topelius. Aby emociálního i rozumového zmatení nebylo málo, jsou dvě kresby nejvyšších mužů světa v životní velikosti postaveny za obrovské rudé žaluzie. (Pavel Vančát)