START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Fen deVilliers

Práce má podobu sochařského environmentu a performance, která v něm proběhla. Galerijní prostředí se změnilo v imaginární kancelář s několika stoly, na nichž jsou umístěny neurčité předměty bez zjevné funkce. Vše je tu zářivě bílé, pravoúhlé a neosobní. Několik herců – navzájem velmi podobných a oblečených v uniformně bílých košilích a černých kalhotech a střevících – postupně provede několik přesných zmechanizovaných kancelářských úkonů. Neprojevují žádné emoce a navzájem spolu nekomunikují, jako by byli pouhými stroji, které vykonají dané zadání a poté odejdou pryč. Dominantou scény – a jediným nepravoúhlým předmětem – je bílý kotouč na zdi. Může jít o viditelný mocenský symbol, odvozený ze světa levicových avantgard, na nějž autor odkazuje v celé své tvorbě, stejného řádu jako Malevičův černý čtverec nebo černý kotouč, znak českého Devětsilu. Vzhledem ke svému umístění na zdi ovšem zároveň připomíná hodiny bez čísel a bez ručiček, tedy opět symbolický odkaz k ideálnímu bezčasí věčného štěstí z nějaké negativní kafkovské utopie. (Marcel Fišer)

1989 narozen ve Velké Británii. Vzdělání: 2007 – 2008, Glasgow School of Art; 2008 - 2012 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen, ateliér sochy. Ceny: 2007 Leverhulme Scholarship pro studium umění; 2009 De grote STARTprijs – 1. cena; 2010 Noesen Metal competition – 2. cena.