START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Aline Zeltner

Dvě práce Aline Zeltner se zabývají tak neuchopitelnou a subjektivní věcí, jakou je lidské štěstí. Ve své autorské knize shromáždila třicet dva vyobrazení lidí, na něž narazila na ulici a kteří zrovna „mají dobrý den“. Fotografie doprovodila úryvky z rozhovorů, jež s nimi při té příležitosti vedla; tyto úryvky tvoří úvod knihy. Druhá práce se zabývá slovem „super“, jedním z charakteristických, významově zploštělých a nadužívaných slov dnešní doby, jímž se v německojazyčné oblasti vyjadřuje právě pocit dobré nálady. Jde o zvukovou instalaci v podobě malých reproduktorů, sloužících jako sokly pro drobné objekty z nalezených materiálů, které jsou pokusem o převod tohoto slova do třírozměrné podoby. Z těchto reproduktorů se zároveň ozývá zvuková koláž tvořená komentáři náhodně oslovených lidí, kteří se k tomuto slovu vyjadřují, a záznamy různých aplausů. (Marcel Fišer)

Narozena 23. března 1980 in Biel. Studia: 2011, MFA, Vysoká škola umění a designu, Basilej. 2009, BFA Univerzita umění a designu, Lausanne. Ocenění: 2009, první cena, Flon-Events, Lausanne; 2011, Artachement in Residence, ateliérové stipendium, Curych; 2011, IAAB, ateliérové stipendium města Basilej, Janov.