START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Katinka vanGorkum

Instalace a akce Katinky van Gorkum v sobě spojují hravost a vědeckost. Zkoušení rozličných rolí, včetně zvířecích, je základem jejích analýz našeho chování a vztahování se ke světu. V jejím videu Ambo II hraje hlavní roli maškarně pojatá opice, kterou autorka prohlašuje za svoje alter ego a jež vykazuje na jednu stranu vševědoucí rysy a na druhé straně bezduchou uniformitu. I park, v němž opice nachází banán, je pouze papírovou kulisou. stejně jako instalace obklopující video nás pobízí ke hravé redefinici našeho vnímání skutečnosti a naší role v ní. (Pavel Vančát)