START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Matti Schulz

Matti Schulz ve svých kresbách a sochách vychází jak z klasického figurativního umění, tak i z komiksu a karikatury. Jeho charaktery a postřehy, často až chameleonsky přejímající různé žánry (včetně dětské kresby), jsou poznámkami o světě kolem, viděném prizmatem úžasu smíšeného s ironií. Časté použití textu k dovysvětlení významu dodává grotesce na barvitosti. Názvy jako Unser Dorf soll grüner werden (Za zelenější vesnici) či Damien Hirst in Formaldehyd (Damien Hirst ve formaldehydu) označují groteskní představy často spojené s popkulturními a politickými reáliemi. Jako kontrapunkt umístil autor proti monumentální zdi, zaplněné jurodivými kresbami, svůj vlastní betonový autoportrét se zdviženým prostředníkem. Urážka za urážkou plynou v proudu pobaveně zvrhlých fantazií, jen hliníková kočka z toho má žaludeční potíže. (Pavel Vančát)

1985 narozen v Neubrandenburgu (DE). 2006 - 2012 HfBK Dresden, Prof. Wolff. 2009/10 Erasmus stipendium, Barcelona.