START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

christopher tym

Krátký film christophera tyma se odehrává na půdorysu dvou kontinentů a zachycuje životní momenty a vzájemné virtuální rozhovory mladého Francouze a Američanky. Obsahem dává vzpomenout na osudovou bezstarostnost filmů francouzské „nové vlny“. Láska, která je v tymově příběhu spíš vytoužená než reálná, si žádá oběti na obou stranách oceánu. Celý příběh je navíc prodchnut překvapivě analogovými technickými triky, kdy se jednotlivé elementy filmového obrazu pomocí animace stávají zcela autonomními. Snovost filmové řeči pak dokonávají zcela abstraktní pasáže.

Vzdělání: 2009 - 2012, Akademie Gerrita Rietvelda, Audio/Visual (VAV); 2011 (leden – čerevnec), Xiamen University, fakulta výtvarných umění, výměnný program, multimedia; 2008- 2009, Leeds Metropolitan University, grafika, design; 2006-2007, Blackpool & The Fylde College, BTEC Diploma Foundation Studies, Art & Design