START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Noële Ody

Názov projektu - skulptúry Noële Ody, absolventky odboru textual sculpture pod vedením Heima Zoberniga, je Crystal Kitchen. Miestnosť, funkčná kuchyňa, je koncipovaná ako stála skupinová výstava (či stála expozícia – ibaže v rozpore s tým, čo toto označenie evokuje, pretože táto expozícia je predurčená na používanie a s tým je spojená aj vlastná dynamika prevádzky). Každý kus zariadenia je originál, keďže je výtvorom jedného z dvadsiatich sochárov, účastníkov projektu. Tento projekt bol iniciovaný na základe skutočnosti, že v jednej z budov Akademie der bildenden Künste vo Viedni, do ktorej sú koncentrované sochárske ateliéry, podobné zariadenie chýbalo. Každý účastník mal vytvoriť nejaké konkrétne kuchynské vybavenie, pričom jedinou podmienkou bola jeho funkčnosť, inak všetky umelecké rozhodnutia jednotlivých tvorcov boli úplne autonómne. Projekt je po všetkých stránkach participatívny, so silným dôrazom na komunitný a sociálny presah diela. A to nielen tým, že je založené na spolupráci dvadsiatich umelcov, ktorí doň prispievajú každý svojím osobitým prejavom (pričom vo výsledku tvoria harmonický a nadčasovo pôsobiaci celok, pod ktorý akoby sa podpísal dokonale zohratý dizajnérsky tím), ale aj svojou funkčnosťou, a tým aj plnohodnotnou prevádzkou pri príprave čerstvých jedál a pri ich následnej konzumácii vytvára platformu pre ďalšie sociálne interakcie. Hravým, ničím nezaťaženým, inteligentným spôsobom, ktorý lahodí aj estetike. (Lucia Gavulová)