START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Petra Hermanová

Krátký film Petry Hermanové vyvolává silné emoce, neklid. Postprodukčně manipulované obrazy se střídají se záběry nejspíše „zcizenými“ z osobních archivů. Hlas cizince zápasícího s korektní fonetickou realizací českého jazyka postrádá významové akcenty, které by pomohly dešifrovat sdělení. Naléhavost i vyprázdnění obsahu. Obsese voyeurismem zahlcuje paměti cizími vzpomínkami. Chtěli a nechtěli jsme něco současně, a teď se toho zas nejsme schopni i ochotni zbavit. Stejně dlouho nelze zahnat vzpomínku na film, a současně si ani nemůžete nevzpomenout. Třeba takto, ale možná i jinak. (Ondřej Chrobák)