START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

DavidMichel fayek

David Michel Fayek svobodně používá různé formy uměleckého vyjádření – od klasických médií, jako jsou malba, kresba či koláž, až po objekty a instalace z nalezených či efemérních materiálů. Zajímají ho horká témata, která hýbou či doslova otřásají současným globalizovaným světem a objevují se v hlavních zprávách, jako jsou stávky či protestní hnutí. Například rozměrná instalace Devo dirvi altro / Ai più byla inspirována osobním zážitkem, kdy se ocitl uprostřed bouřlivé stávky egyptských zedníků. Jak dokládá tato instalace, vždy pracuje s určitou syrovostí, jež koresponduje s charakterem jeho témat, zároveň není prvoplánově popisný a vnější realitu převádí do roviny obecného symbolu. (Marcel Fišer)