START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Jon Derganc

Série jedenácti fotografií s téměř stejnými motivy zachycuje krasové propadliny, jimž se ve Slovinsku říká brezna. Tmavé propadliny do nitra země působí zlověstně, což byl i autorův cíl. Jeho práce totiž odkazuje k historickým událostem po druhé světové válce. Komunističtí partyzáni zde bez soudů popravili více než jedenáct tisíc příslušníků Slovinské domobrany, antikomunistické a kolaborantské organizace, s níž za války bojovali. Brezna sloužila jako masové hroby, v některých případech do nich byli lidé shazováni i zaživa. Toto horké téma představovalo v dobách komunistické Jugoslávie tabu. Teprve se vznikem samostatného Slovinska započal historický průzkum, ostatky zavražděných byly vyzdviženy a pietně uloženy. Autor vybral jedenáct fotografií (postupně přibývají další), jež ve strohé minimalistické instalaci bez jakéhokoli komentáře výmluvně vypovídají o hloubce a rozsahu tragédie, která je s těmito místy spojena. (Marcel Fišer)

Studia: 2005-2012 Akademie výtvarných umění a designu, Lublaň (malba). 2009 National College of Art and Design, Dublin (Irsko); 2012 - MFA studium, Rabindra Bharati University (grafika), Kalkata (Indie).