START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Jorge MoneoQuintana

Jorge Moneo je mimořádným kreslířem s širokým záběrem, což prokázal hned na dvou cyklech z letošního roku, navzájem velmi odlišných. První z nich tvoří figurativní kresby překypující originální vizuální imaginací. Připomínají vědecká schémata znázorňující koloběh vody v přírodě, ovšem posunutá ad absurdum, kde opakující se motiv válcovitého potrubí evokuje jakési podzemní zavlažovací systémy. Výše řečené platí i pro druhý velký cyklus, v němž dospěl ke zcela abstraktním obrazům. Ve zdánlivě zcela vytěžené problematice abstraktního monochromního obrazu dokázal přijít s originálním řešením právě díky tomu, že i ve velkém formátu používá kresbu tužkou. Obrazy jsou tvořeny poli černé barvy, odlišující se navzájem intenzitou, rukopisnou strukturou či dokonce texturou podložky, která vystupuje právě při intenzivním pokreslení tvrdou tužkou. (Marcel Fišer)

Narozen ve Vitoria-Gasteiz (Baskicko, Španělsko) 6. ledna 1988, kde žije dodnes. Vzdělání: 2012 dokončil Facultad de Bellas Artes, Universidad del País Vasco (UPV). 2009 - 2010 Erasmus stipendium, Universitatea de Arta si Design din Cluj Napoca, Romania; 2011 - 2012 Facultade de Belas Artes de Pontevedra, Universidade de Vigo (diplomový projekt).